Creatieve | Start

 Techniek is niet zomaar één ding!

Door de enorme diversiteit binnen de techniek is het moeilijk keuzes te maken. Kwaliteit, kosten, uiterlijk, engineeringskosten, kortom allemaal aspecten waar u rekening mee moet houden. Machinefabrieken leveren prachtig materiaal, maar de koppeling tussen u en engineering is complex en vraagt veel van uw tijd.

Door een creatieve insteek probeert Kingma Techniek in samenspraak met u zowel in technisch als in esthetisch opzicht tot een mooi resultaat te komen.

Wij fungeren graag als koppeling tussen u als klant en de techniek.

Door de korte lijnen worden projecten beter begeleid, technici uit hun stramien getrokken met als gevolg een snel en tevreden resultaat.

Kingma Techniek ontwikkelt met u een projectplan en een 3D pre-engineering. Zo krijgt u alvast een duidelijk beeld. Hiermee gaan we de markt op om met onze partners tot het gewenste eindresultaat te komen!

"Design is meer dan ontwerp alleen"